L-Ewwel Fażi

Settembru — Ottubru 2021

Tnedija tal-Konsultazzjoni Pubblika.

It-Tieni Fażi

Ottubru 2021

Avveniment tal-għeluq għall-Proġett CEPEJ/DG
REFORM “L-istabbiliment ta’ strateġija diġitali għas-settur tal-ġustizzja Malti”

It-Tielet Fażi

Diċembru 2021

Tnedija tal-Istrateġija Maltija dwar il-Ġustizzja Diġitali 2022–2027

ir-Raba’ Fażi

Jannar 2022

1. L-istabbiliment tal-Kumitat ta’ Tmexxija tad-DJs

2. Tnedija tas-sit web u l-Paġna tal-Facebook tad-DJs

L-Ewwel Fażi

L-Ewwel Fażi

Tnedija tal-Konsultazzjoni Pubblika.

Proċess mill-Onor. Ministru Edward Zammit Lewis.

SEPTERMBER — OTTUBRU 2021

It-Tieni Fażi

It-Tieni Fażi

Avveniment tal-għeluq għas-CEPEJ/DĠ
Proġett ta’ Riforma "L-istabbiliment ta’ strateġija diġitali għas-settur tal-ġustizzja Malti.

TA’ OTTUBRU 2021

It-Tielet Fażi

It-Tielet Fażi

Tnedija tal-Istrateġija Maltija dwar il-Ġustizzja Diġitali 2022–2027.

DIĊEMBRU 2021

Ir-Raba’ Fażi

Ir-Raba’ Fażi

1. Twaqqif tal-Kumitat ta’ Tmexxija tad-DJs
2. Tnedija tas-sit web u l-Paġna tal-Facebook tad-DJs

TA’ JANNAR 2022

Il-Kummissjonijiet tal-Istrateġija dwar il-Ġustizzja Diġitali ta’ Malta Għal Viżjoni Strateġika

L-istrateġija Maltija dwar il-Ġustizzja Diġitali timpenja ruħha għal viżjoni strateġika li tgħaqqad it-Teknoloġija tal-Informazzjoni mal-imperattivi fundamentali tal-ġustizzja

Formola ta’ Reġistrazzjoni għall-Avukati u l-Prokuraturi Ġuridiċi

Formola ta’ Reġistrazzjoni għad-Ditti tal-Liġi

Facebook
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Cover for Digital Justice Malta
175
Digital Justice Malta

Digital Justice Malta

Improving the quality and efficiency of justice through innovation, digitalisation and new technology

... See MoreSee Less

1 month ago

... See MoreSee Less

2 months ago

... See MoreSee Less

3 months ago

"Jiena minn mindu kont tifel kien jinteressani dan il-mistjier, li nkun Spettur tas-Saħħa. Missieri kellu u għad għandu ħanut tal-ħelu u meta kont inkun hemm ħdejh, niftakar minn żmien għall-ieħor kienu jiġu persuni jispezzjonaw il-ħanut u dak li għandu x'jaqsam mal-ikel. Kont ngħid, eh tajjeb li jsir hekk. Kien jinteresani xogħolhom u niftakar li meta ġejt biex nispiċċa l-iskola sekondarja, ġie fuljett f'idi bl-għażliet ta' korsijiet ta' studju u niftakarni nsib offrut dan il-kors li jwassal għal Spettur tas-Saħħa (Health Inspector). Ix-xjenzi minn dejjem kienu jogħġbuni. Kont dħalt l-Università fejn għamilt erba' snin kors u mbagħad għamilt Masters marbut mas-Saħħa Ambjentali (Environment Health) u dan għamiltu barra minn Malta.

Issa ilni 14-il sena Spettur tas-Saħħa. Jekk ngħid li tgħallimt kollox inkun qed niżbalja. Minn żmien għall-ieħor, dejjem tiskopri ħwejjeġ ġodda għax il-parametri jinbidlu. Ix-xjenza tevolvi u l-affarijiet marbuta magħha jinbidlu u ladarba jmissu mal-ħidma tagħna, irridu nkunu aġġornati l-ħin kollu. Ir-riċerka li nwettqu tkun attwali biex f'dak li nispezjonaw, inkunu ntiżi.

Huwa xogħol li joġgħobni ħafna għal-fatt li m'għandekx xi ħaġa fissa li tispiċċa bħal rutina.

Preżentament qiegħed fis-sezzjoni tal-ispezzjonijiet fuq l-ilma. Waħda mir-rutini tiegħi hija li nissorvelja l-ilma tal-ibħra Maltin u nara li jkun tajjeb għall-għawwiema. Fi gżiritna, b'kollox għandna 87 sit, dawk li nsejħulhom ibħra naturali. Kull ġimgħa jittieħdu kampjuni biex isiru testijiet fuq il-kwalità tal-ilma. Il-pubbliku jista' wkoll jaċċessa s-sit healthservices.gov.mt/en/environmental fejn hemmhekk isib l-informazzjoni u t-tagħrif meħtieġ. Min jilħaq Spettur tas-Saħħa ma jaħdimx dejjem fl-istess qasam. Is-sezzjoni li preżentament qed naħdem fiha jiena bħalissa, dik tal-ittestjar tal-ilma, hija biss frazzjoni żgħira.

Aħna nfittxu li nedukaw lil dak li jkun għax wara kollox hemm is-saħħa tal-pubbliku wara kull servizz li jingħata. Hija mentalità antika dik li wieħed jibża' mill-Ispetturi tas-Saħħa daqs li kieku dawn qegħdin hemm biex iwaħħlu l-multi. Kif tersaq u tkellem lill-individwu tagħmel differenza kbira, għax tista' tbiegħdu jew iġġibu miegħek.

Bħalissa l-ikbar sfida li għandna hija l-ingaġġ ta' ħaddiema fis-settur tagħna. Nixtiequ li għandna iktar nies interessati għax hemm il-bżonn. Huwa xogħol interessanti u varjat u nieħdu gost jekk hemm min jitħajjar jidħol jistudja biex 'il quddiem jaħdem bħala Spettur tas-Saħħa." – Joseph Camilleri

_

JIEN IS-SERVIZZ PUBBLIKU. Kampanja informattiva li qed issir b’kollaborazzjoni bejn The People of Malta u d-Dipartiment tal-Komunikazzjoni tas-Servizz Pubbliku.
__

“I was interested in this profession from when I was a child; that of becoming a health inspector. My father had and still has a sweet shop and when I used to be with him I remember someone used to come occasionally and inspect the shop and anything that had to do with food. I used to think that this was a good practice. I was interested in their work and remember that when I was at the end of secondary school I came across a leaflet showing the different study areas available including a course leading to that of Health Inspector. I have always loved the sciences and had entered the University and followed a four-year course followed by a Masters in Environment Health which I did abroad.

I have been a Health Inspector for the past 14 years. I would be very mistaken if I said that I have learnt everything. Parameters are constantly changing and you discover new things from time to time. Science evolves and anything connected to it changes and once they fall under our duties we need to be constantly up to date. The research we conduct needs to be timely to make sure that we are accurate during our inspections. I love my work because it is not static and does not easily become routine.

I am currently in the section that oversees water inspections. One of my roles is to observe Maltese waters and make sure they are safe for swimming. Our islands comprise 87 sites which are referred to as natural seas. Samples are gathered every week to test the water quality. The public can also access the site - healthservices.gov.mt/en/environmental where one can find all the information required. Once a person becomes a Health Inspector they will not be required to operate in the same sector. The sector I am currently in, that of water testing is just a small fraction.

We strive to educate the public since this effects the health of everyone in general. It is an outdated mentality that people are wary of Health Inspectors who are not there to impose fines. The way in which you approach and speak to someone makes a huge difference and determines whether you alienate or draw that person in.

At the moment our greatest challenge is recruiting workers in our sector. We wish there were more people who were interested because the need is there. It is interesting and diverse work and we would love it if others are interested in studying to ultimately take on the role of Health Inspectors.” – Joseph Camilleri

_

I AM THE PUBLIC SERVICE. An informative campaign in collaboration with The People of Malta and the Communications Department within the Public Service.
The People of Malta
... See MoreSee Less

3 months ago

Il-ħajja sabiħa ejja ngawduha ... See MoreSee Less

4 months ago
Image attachment

Photos from Digital Justice Malta's post ... See MoreSee Less

4 months ago
Image attachment

Photos from Digital Justice Malta's post ... See MoreSee Less

4 months ago

fb.watch/kt-oHP6NSN/ ... See MoreSee Less

7 months ago

fb.watch/ksw73jWMe7/ ... See MoreSee Less

7 months ago

fb.watch/ksLQpHxHAR/ ... See MoreSee Less

7 months ago

🔸It-Tielet Proposta

⚖️Il-Prosekuzzjoni trid tmur il-Qorti bil-provi u tippreżentahom fi żmien massimu ta’ sebgħin ġurnata

🏛️ Dan it-terminu huwa ta’ 40 ġurnata u jista’ jiġi mtawwal darba b’estensjoni ta’ 30 ġurnata. Matul dak it-terminu l-prosekuzzjoni tkun obbligata li tippreżenta l-lista ta’ provi kollha li biħsiebha tressaq.

Jekk l-istqarrija tal-imputat tkun ġiet irreġistrata b’mezz awdjoviżiv u tkun għad-disposizzjoni tal-prosekuzzjoni, din trid ukoll tiġi ppreżentata u tingħata lill-imputat.

Ġustizzja
... See MoreSee Less

7 months ago

... See MoreSee Less

7 months ago
#PSExpo2023

#PSExpo2023 ... See MoreSee Less

7 months ago
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=539524558359790&id=100069067514879Image attachment

m.facebook.com/story.php?story_fbid=539524558359790&id=100069067514879 ... See MoreSee Less

8 months ago
Load more
Public Service Logo